Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului de propuneri de proiecte de promovare a drepturilor omului prin intermediul tehnologiilor informaționale (IT) / tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)

Scop

Scopul concursului este promovarea drepturilor omului prin intermediul tehnologiilor informaționale (IT) / tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), precum şi sporirea gradului de conștientizare a tinerilor referitor la drepturile omului și a rolului acestora.

Participanţi

Concursul de propuneri de proiecte pe tehnologii informaţionale (IT) / tehnologii informaţionale şi comunicaţii (TIC) şi drepturile omului se adresează tuturor elevilor din clasele IX – XII din şcoli şi licee, studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ vocaţional tehnic, precum şi celor din anul I din cadrul universităţilor din Republica Moldova (indiferent de profil), inclusiv din regiunea transnistreană. Participanţii pot aplica cu o propunere de proiect individual sau prin asocierea într-un grup.

Modul de desfăşurare

Participanţii la concurs urmează să înainteze o propunere de proiect sub forma unui video cu durata de până la 3-minute prin care să prezinte viziunea lor vis-à-vis de promovarea drepturilor omului prin utilizarea tehnologiilor informaţionale informaționale (IT) / tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Participanţii (individual sau în grup) se pot înscrie cu o singură idee.

Videoul de prezentare a ideii va fi încărcat pe platforma special creată pentru concurs (www.creatieonu.md) în perioada 14 septembrie – 20 noiembrie 2019.

Evaluarea

În perioada 21– 30 noiembrie 2019 lucrările vor fi supuse votului de către publicul larg şi de către boardul Concursului care va fi constituit dintr-o echipă formată din specialişti din cadrul instituţiilor publice, unor companii private de profil şi ONG-uri.

Atât publicul larg, cât şi membrii boardului Concursului vor avea drept de vot o singură dată.

Va fi desemnată câștigătoare lucrarea care va acumula cel mai mare număr de voturi prin cumul. Procesul de evaluare şi selecţie desfăşurat de către Boardul Concursului de creaţie va avea loc în transmisiune directă (live) pe pagina oficială de Facebook a OHCHR (https://www.facebook.com/ONUDrepturileOmului/). Evaluarea se va desfășura în baza următoarei formule: Votul board-ului de evaluare va constitui - 70%, pe când votul publicului larg - 30%. Criterii de evaluare pentru Board-ul de evaluare: 1. În ce măsură video-ul promovează o idee/un aspect legat de drepturile omului? Dacă există abordarea bazată pe drepturile omului (participare, nediscriminare, legalitate, transparență) 2. În ce măsură este realizabilă implementarea ideii? 3. Care este impactul social? Dacă idea poate acoperi şi este accesibilă publicului larg. 4. Care este nivelul de inovaţie? În cazul în care idea nu va întruni existenţa unui aspect de drepturile omului şi nu va putea fi implementată, acest video nu va putea fi evaluat și prin prisma celorlalte criterii, acesta fiind scos din cursă. Votul publicului larg: 30% se vor oferi video-ului care a acumulat cele mai multe voturi, după care se va merge în descreştere. Vor fi câştigătoare primele 10 video-uri care au acumulat cele mai multe voturi.

Autorul/oarea creaţiei va fi premiat/ă în cadrul Galei ONU pentru drepturile omului organizată la Chişinău în primele zile ale lunii decembrie 2019.

Premiul cel mare constituie un suport financiar în limitele bugetului disponibil de până la 2000$, precum şi susţinerea continuă a OHCHR pe parcursul implementării proiectului-câştigător începând cu 2020.

IMPORTANT!

La evaluarea lucrărilor un accent deosebit se va pune pe prezentarea modalităţii/ideii de promovare a drepturilor omului prin intermediul tehnologiilor informaţionale/IT.

NOTĂ

Împreună cu lucrarea înaintată spre jurizare, participanţii vor depune și formularul de înscriere în concurs.

OHCHR îşi rezervă dreptul de a supune fiecare video unei scanări prealabile încărcării videoului pe pagină şi prezentării acestuia spre jurizare. Nu se admit video-uri care poartă caracter discriminatoriu, obscen şi care nu corespunde scopului urmărit.

Pe lângă Premiul mare vor fi acordate mențiuni speciale pentru următoarele 10 lucrări care vor acumula un număr mare de voturi. Autorii celor 10 mențiuni speciale vor primi premii stimulatorii sub formă de materiale promoționale din partea OHCHR în cadrul unui eveniment închis organizat de OHCHR.